Entrevista a David Montero

Responsable de Seguretat de Prevint

monteroQuè pot aprendre el músic que participi en el taller “Malalts de Música. Pautes per a la prevenció de riscos auditius en músics”?

En primer lloc, a prendre consciència de la necessitat de protegir-nos del soroll com un contaminant més de la nostra vida diària i de la tolerància que tenim al respecte. En segon, a protegir-nos dels efectes negatius del so, és adir, del soroll fins i tot quan ets un músic. Aprendrem a protegir l’oïda del músic i també la dels qui gaudim amb la seva música. Ensenyarem experiències reals que hem portat a terme.

A quins riscos auditius estan exposats els músics durant la seva vida laboral? I durant l’estona d’oci?

En el músic, l’exposició no distingeix entre la vida laboral i l’oci. Per aquest motiu és tan important la protecció perquè els temps d’exposició són molt elevats, mentre que en altres professions està restringit a l’àmbit laboral. De fet, un dels punts bàsics de la protecció resideix en limitar el temps en què estem escoltant música a alts nivells de so. El risc que patim és la de patir sordesa o problemes auditius com els tinnitus o acúfens, hipersensibilitat, etc.

Els músics tenen consciència d’aquests riscos?

Cada cop més. Des de fa anys, estem treballant per informar i conscienciar dels riscos que suposa un elevat soroll en àmbits docents i professionals amb molt bona rebuda per part de tots els músics.

Quin paper juga Prevint i la resta d’institucions que l’organitzen?

Som fundadors i impulsor de l’Observatori per a la Prevenció Auditiva dels Músics (OPAM) conjuntament amb l’ESMUC i Mútua Intercomarcal que divulga i informa sobre els riscos auditius. L’OPAM ha sigut la llavor que ha permès crear la Jornada de Salut dels Músics i Arts Escèniques per treballar sobre els aspectes de salut dels artistes en general: auditius, ergonòmics i psicològics però també de seguretat. Hem comptat amb la col•laboració d’altres institucions i professionals de renom i especialistes en les matèries que ens ocupen que ha permès donar la qualitat que les jornades necessiten.

Ha observat un canvi de paradigma en aquesta percepció dels riscos per part dels músics des de que es va celebrar la primera edició d’aquesta jornada?

Els alumnes copien el professor. El paper de l’ESMUC i els Conservatoris és fonamental perquè els músics joves siguin professionals més ben preparats i puguin allargar la seva vida el màxim possible. Aquest rol es potencia amb la inclusió del Taller de Músics a les Jornades. I això és clau perquè el missatge s’estengui com una taca d’oli. No volem fer “molt soroll” perquè és un tema que s’ha de tractar amb delicadesa.

Per últim, digui’m tres motius pels quals recomana la Jornada.

Perquè s’aprèn: intentem que hi hagi una dimensió pràctica en tots els tallers i pugui ser profitosa a tots els assistents.

Perquè està dirigida a un col•lectiu mancat de jornades que tractin aquesta problemàtica.

I perquè podran contactar amb altres persones com ells i ens ho passarem bé!