Entrevista a Josep Borràs

Director de l’Escola Superior de Música de Catalunya

Valentí Martínez

Què suposa per l’ESMUC voler involucrar-se en la Jornada de la Salut dels Músics?

L’ESMUC des de fa deu anys s’ha implicat en aquest projecte. És més, una de les grandeses de l’ESMUC és poder col·laborar amb altres institucions i per tant, és una cosa que fem per convicció perquè el tema preventiu en el sector dels músics ens interessa molt.

Considereu que en general es fa poca atenció a la salut dels músics i creieu que és important una Jornada com la del Salut dels Músics i les arts escèniques?

Sincerament, la prevenció de la salut dels músics s’ha tractat molt poc. Tot i que hi ha un gran número de músics que ho fan pel seu compte. Jo crec que avui dia, és indubtable que l’exercici de la professió musical de la mateixa manera que els auditors i molta gent ha de ser tractada en tota la seva gènesis per afrontar aquesta problemàtica.

Havíeu detectat que la por escènica era un focus a tractar entre l’alumnat?

Sí, de fet sobre la por escènica ja s’havia fet algunes iniciatives, no a aquest nivell, perquè és una cosa molt recurrent. Tot i així s’ha de saber separar entre la por i nervis que qualsevol persona pot arribar a sentir a d’alt de l’escenari amb el que és la patologia.

Creiem que aquestes jornades són molt importants ja que és un fet molt transversal que afecta a tothom.