Entrevista a Lluís Sarró

Cap del Gabinet de Presidència de la Mutua Intercomarcal

Aquesta quarta edició de la Jornada de la Salut dels Músics i les Arts Escèniques se celebra per primer cop a Barcelona. A què és degut aquest canvi?

La Jornada va ser ideada per la Mútua Intercomarcal i Prevint i sempre les hem organitzat amb un altre a pilar organitzatiu: la Fundació Universitària del Bages, la Universitat de Vic -Universitat Central de Catalunya. La Jornada va néixer a Manresa i en el camí s’hi han anat incorporant l’Esmuc i enguany el Taller de Músics. Ens semblava oportú obrir-ho també al col•lectiu de músics de Barcelona.

Quin paper hi juguen la Mutua Intercomarcal i la resta d’institucions que
l’organitzen?

La Mútua Intercomarcal com a organitzadora i impulsora de la Jornada ha aconseguit aglutinar empreses, institucions, universitat, escoles superiors d’ensenyament musical i els mateixos músics. És un conglomerat perfecte per preparar un dia adreçat als músics.

Com va néixer aquest projecte? Quins objectius tenia en l’inici i quins té ara?

Va néixer de la inquietud que vam tenir amb David Montero de voler atendre millor aquest sector. De seguida vam trobar la complicitat i ajuda de l’Enric Guaus i teníem clar que la prevenció l’hem de divulgar amb sensibilitat i que sigui pròxima al músic. Hem de continuar insistint en la divulgació perquè tothom sigui conscient dels riscos que hi ha i que tinguin eines per prevenir-los. Així ajudem a la salut dels músics. A més nosaltres encara hem d’aprendre més per poder aportar a aquest col•lectiu de treballadors.

Mirant enrere, com ha evolucionat el projecte? En quins punts s’ha avançat més?

Al principi només avaluàvem la prevenció auditiva. Havent consolidat aquest aspecte el mantenim però ens adrecem a altres riscos progressivament per fer un tractament integral de les afectacions que poden tenir els professionals de la música i les arts escèniques. Ho sigui que no només ens adrecem als músics.

Quin és el repte de l’edició d’enguany?

Aportar tota la saviesadels responsables dels tallers als assistents a la jornada.

Quina importància té aquest esdeveniment dins del panorama actual de la prevenció de riscos en el sector de la Música i les Arts Escèniques?

Encara falta molt per fer en aquest àmbit. Es treballa, hi ha empreses que ho tenen en compte però encara queda camí a recórrer. Nosaltres hi volem fer la nostra aportació amb responsabilitat.

Per últim, digui’m tres motius pels quals recomana la Jornada.

1-És una jornada pensada per als professionals de la música i les arts escèniques pensant que sigui útil i pràctica per la feina que fan.
2-Es disposa de grans professionals que condueixen els tallers.
3- Les enquestes dels assistents any rere any ens puntuen molt bé, rebem molt bons comentaris i aprofitem els suggeriments rebuts per aplicar-les a la pròxima edició.